С малки кирки и лопатчици, копаме, копаме, копаме.....